top of page

Diagnostyka Prenatalna 

Badania Prenatalne

W naszym Gabinecie wykonujemy pełną diagnostykę ultrasonograficzną w ciąży. Badania są wykonywane na wysokiej klasy aparatach GE Voluson S10 Expert oraz Philips HD9. Badania ultrasonograficzne są wykonywane przez lekarza certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników oraz FMF.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w ciąży należy przeprowadzić przynajmniej 3 badania ultrasonograficzne:

  • między 11 a 14 tygodniem ciąży

  • między 18 a 22 tygodniem ciąży

  • między 28 a 32 tygodniem ciąży

Wykonujemy także badania ciąży bliźniaczej z pełną oceną przepływów dopplerowskich u płodów. W trakcie badania pierwszego oraz drugiego trymestru oceniony zostaje także przepływ w tętnicach macicznych u matki. W drugim trymestrze ciąży każdej pacjentce zalecamy pomiar długości szyjki macicy. W razie wystąpienia wskazań wykonujemy także Echo serca płodu. 

  • Badanie między 11 a 14 tygodniem ciąży (USG genetyczne)

Pierwsze badanie to tak zwane badanie genetyczne. Poza określeniem wieku ciążowego i ilości płodów badanie ma także bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o wykrycie wad genetycznych oraz anatomicznych. W trakcie badania ocenia się markery nieprawidłowości genetycznych (między innymi zespołu Downa) takie jak przezierność karkowa (NT), obecność kości nosowej, przepływ przez przewód tętniczy oraz zastawkę trójdzielną. Prawdopodobieństwo wystąpienia zespołów genetycznych szacowane jest pod postacią ryzyka. W kalkulacji ryzyka uwzględniany jest wiek matki, markery ultrasonograficzne oraz markery biochemiczne z krwi matki (wolna podjednostka Beta-Hcg oraz białko PAPP-A). W przypadku wysokiego ryzyka pacjentka może zdecydować o wykonaniu badania wolnego DNA płodowego bądź diagnostyki inwazyjnej (biopsja kosmówki lub amniopunkcja). Badanie pierwszego trymestru poza kalkulacją ryzyka wystąpienia zespołów genetycznych pozwala także na wykrycie wielu wad płodu nawet takich jak wady serca, rozszczep kręgosłupa lub rozszczep podniebienia.

  • Badanie między 18 a 22 tygodniem ciąży

Badanie to ma na celu ocenę wzrastania płodu. Ocenę lokalizacji łożyska i wód płodowych oraz pomiar szyjki macicy w przypadku wskazań. W trakcie badania sprawdzana jest dokładna anatomia całego płodu od głowy aż po stópki. Oceniane jest także wnikliwie serce płodu. W razie wystąpienia nieprawidłowości w badaniu należy rozważyć diagnostykę inwazyjną (amniopunkcję)

  • Badanie między 28 a 32 tygodniem ciąży

Głównym celem tego badania jest ocena wzrastania płodu, ilości wód płodowych oraz przepływów dopplerowskich.. W trakcie badania oceniana jest także anatomia płodu, ponieważ niektóre nieprawidłowości mogą się ujawnić dopiero w 3 trymestrze ciąży. W przypadku wystąpienia zaburzeń wzrastania należy wdrożyć ścisły nadzór dobrostanu płodu celem bezpiecznego urodzenia w odpowiednim dla dziecka czasie i miejscu.

bottom of page